facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

PF2020 hodnocení vědy v Česku

2. 1. 2020
PF2020 hodnocení vědy v Česku

Využívám příležitost být asi jediným, kdo do roku 2020 veřejně popřeje úspěchy hodnocení a financování vědy v Česku. V Česku se totiž s hodnocením vědy trápíme již skoro tři dekády. V 90. letech měla společnost jiné starosti. V první dekádě nového století došlo k pár neúspěšným pokusům. Nedomyšlenosti a opakované selhávání lidského faktoru vedly k zoufalství, které v druhé dekádě zrodilo automat kafemlejnek.

Ten však nepřežil ani dekádu a jeho temné a slabé stránky rychle získaly navrch nad pozitivním, co přinesl. A jeho náhrada se rodí již pár let v porodních bolestech. Českému hodnocení a financování lze toho do nového roku 2020 popřát opravdu hodně.

Vládě a její Radě pro VaV

 • Vládě přeji, aby se jí podařilo udělat další krůček k tomu málu, co slíbila v sektoru VaV dosáhnout ve svém programovém prohlášení.
 • Přeji, aby se podařilo zastavit snižování podílu výdajů státního rozpočtu na vědu na HDP, jak jsme ho zaznamenali v roce 2019 (ale ne díky tomu, že HDP neporoste tak rychle, jak se čekalo).
 • Aby vláda opustila hloupý nápad ještě více zkrátit finanční podporu a personální obsazení sekce VaV na Úřadu vládu, aby tento mohl poskytovat kvalitní administrativní, logistickou a informační oporu celonárodnímu hodnocení, bez čehož se solidních výsledku nedobereme.
 • Přeji prozření, že slepé dotování firemního výzkumu samo o sobě rozvoj země nepodporuje. Že musí jít ruku v ruce se sofistikovaným vyhodnocováním dopadů dotačních a dalších forem podpory VaV, což se ale neobejde bez stále neexistujícího odborně-analytického a informačně-datového zázemí.

Sekci VaV při Úřady vlády

 • Sekci VaV přeji, ať se konečně podaří spustit dávno slíbené on-line rozhraní, pomocí kterého by nejen panely, ale i vědci a manažeři výzkumných organizacích atd. mohli přehledně srovnávat oborové výsledky českého vědy, jejich organizací a součástí. Bylo to již slíbeno dávno: V roce 2018 bude on-line rozhraní zprovozněno a po jeho otestování a následném zpracování bibliometrických analýz bude přistoupeno k tvorbě online rozhraní pro prezentaci výsledků. Cílem je toto rozhraní zprovoznit ještě před zahájením Hodnocení 19 a zveřejnit zde zpětně údaje i za Hodnocení 18. Máme tu rok 2020 a stále nic. Informačním nástrojem digitálního středověku zůstávají stovky PDF souborů v ZIP souborech [1|2].
 • Přeji, aby Úřad stihl hodnotícím panelům Modulu I a II dodat podklady Hodnocení 2019 včas, tedy nejlépe koncem zimy a ne jako loni až počátkem letních prázdnin, kdy je kolektivní práce panelů nemožná.
 • Přeji Úřadu, aby se mu podařilo změnit strukturu, obsah a formu bibliometrických zpráv Modulu II tak, že z nich bude možno vyčíst užitečnější a bohatší informace než dosud [1|2]
 • Přeji, ať se pro panely Modulu I a II a sbor recenzentů konečně podaří získat výraznější podíl kvalitních a zodpovědných odborníků ze zahraničních. Původní záměr Metodiky 2017+ totiž byl (a stále je), že složení panelů se bude postupem let internacionalizovat (str. 9, 20, 24: Tabulka 1). Na str. 9 se k tomu píše: Odborné panely budou podle možností, tedy tam, kde je to vhodné a účelné, tvořeny zejména nezávislými zahraničními odborníky. Zatím to tak ale nevypadá. Většina hodnotitelů zůstávají Češi a případně Slováci. Jde také o mix vědců s velmi nevyrovnaným renomé.

PF2020 1

Tabulka 1 z Metodiky 2017+ (na str. 24)

Ministerstvu školství

 • Přeji, aby se MŠMT v rozpočtu podpory VaV na vysokých školách na rok 2020 podařilo zohlednit výsledky posledního Hodnocení 2018 způsobem, který bude mít logický smysl a ne jako loni.
 • Přeji, aby MŠMT konečně dostalo kuráž realizovat veřejný zájem a ve financování VaV začalo zohledňovat i jiné věc než minulou úspěšnost. Aby ministerstvo přišlo s promyšlenými rozvojovými programy vědních oborů, které ukončí drastické zaostávání ve vědních oborech, jejichž kvalita bude pro budoucí rozvoj Česka zásadní (například psychologie a výzkumy v oblasti školství).
 • Aby se MŠMT podařilo zkoordinovat první běh hodnocení vysokých škol v Modulu III-V tak, aby nevznikla další v řadě Potěmkinovských vesnic a vynaložené peníze a hlavně úsilí přinesly plody.
 • Aby se výsledky hodnocení VaV začaly smysluplně promítat i do dalších miliardových kapitol VŠ v jurisdikci MŠMT, tedy v oblasti financování magisterských a doktorských programů a specifického výzkumu na VŠ.

Ostatním

 • Aby se Akademii věd ČR vydařilo další v řadě pětiletých hodnocení jejích ústavů a týmů, aby práce panelů byla lépe sladěna než minule, aby vedení AV ČR a pracovišť získala od zahraničních panelů kvalitní a užitečnou zpětnou vazbu pro efektivní řízení a využila ji.
 • Přeji Univerzitě Karlově, aby dobře zvládla horkou fázi historicky prvního interního celo-univerzitní ho hodnocení vědy, a aby se tak stala dobrým příkladem pro další následovníky z řad českých VŠ.
 • Aby Ministerstvo průmyslu a obchodu, vládě a daňovým poplatníkům konečně začalo předkládat kvalitně zpracované zprávy z průběžných a závěrečných hodnocení dopadů miliardových programů dotací aplikovaného VaV ve firmách.

Na upřímnosti mého PFka VaV nic nemění ani skutečnost že PF, z francouzského Pour féliciter - pro blahopřání, se ve Francii ani v ostatních zemích jako slovní spojení pro novoroční přání v současnosti nepoužívá.

 

Autor: Daniel Münich

Text vyšel na webu metodikahodnoceni.blogspot.com.