facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
ArcheoPodcast

ArcheoPodcast

Chcete nahlédnout do dávné minulosti skrze archeologické nálezy? Zajímá vás, jak funguje archeologie jako věda a co archeology baví, trápí a zajímá? Pak si pojďte poslechnout ArcheoPodcast!

Víte, s kterým archeologem chodili na vycházky třeba Jan Neruda nebo Božena Němcová? Kdo byl prvním profesorem archeologie na Karlově univerzitě? Vlastně vůbec prvním v celém Rakousko-Uhersku a teprve druhým profesorem archeologie na světě? Jaké bizarní představy měli v minulosti lidé o náhodně objevených archeologických nálezech?Dějiny oboru (nejen v archeologii) bývají často trochu hanlivě označovány za tzv. dědkologii, ovšem po poslechu této epizody určitě uznáte, že se jedná o téma mimořádně zajímavé!

10. 7. 2024

S archeologem a památkářem Jaroslavem Podliskou z Národního památkového ústavu (ú.o.p. Praha) se vypravíme do středověké Prahy. Povídáme si o tom, jak zde fungoval život, kde se lidé shromažďovali, kde s konaly popravy, kde nakupovali, jak se po Praze dopravovali, jaké využívali spojení mezi pravým a levým břehem Vltavy, apod. - tedy o cestách, náměstích, mostech a trzích.

19. 6. 2024

Slibovaná druhá část rozhovoru představí posluchačům polní tábory římského vojska na Moravě. Hlavně se ale věnujeme otázkám prezentace archeologického dědictví, spolupráce s veřejností nebo spolupráce vědecké obce s veřejností. Tu realizuje Archeologický Ústav AVČR v Brně, v.v.i. například díky Návštěvnickému centru Brána do Římské říše nebo prostřednictvím projektu „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje“.

5. 6. 2024

S Balázsem Komoróczym, ředitelem Archeologického ústavu AV ČR v Brně, v.v.i. a odborníkem na dobu římskou si povídáme o jeho cestě k archeologii, o instituci kterou aktuálně vede a samozřejmě také o archeologických výzkumech na Hradisku u Mušova.

29. 5. 2024

Ve 29. epizodě vyrazíme na Mušov za Římany! Tomáš Antoš z Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i. nám představí Bránu do Římské říše - archeologické návštěvnické centrum, které vzniklo u velmi významné lokality spojené s pobytem římské armády na našem území. Dozvíte se, jaké akce se na místě konají - rovnou zmíníme největší z nich - festival Germania Subacta.

8. 5. 2024

28. epizoda patří ke speciální sérii našeho podcastu, ve které si budeme povídat o českých archeologických expedicích v zahraniční. Společně s Petrou Tušlovou z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se vydáme do Bulharska. Epizoda je rozdělena na dvě části.

24. 4. 2024

28. epizoda patří ke speciální sérii našeho podcastu, ve které si budeme povídat o českých archeologických expedicích v zahraničí. Společně s Petrou Tušlovou z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se vydáme do Bulharska.

17. 4. 2024

Každoroční soutěž o Zlatého mamuta je v plném proudu!

9. 4. 2024

Máte data? A můžeme je vidět? V rozhovoru s Davidem Novákem z Archeologického ústavu AV ČR Praha probíráme práci s digitálními archeologickými daty. Co si pod tímto pojmem vůbec představit? Proč data digitalizovat a zpřístupňovat? Dostane se k nim i laická veřejnost? Nejen na tyto otázky dostanete odpověď!

27. 3. 2024

Ve 26. epizodě se s Martinem Olivou z Ústavu Anthropos z Moravského zemského muzea, kterého už dobře znáte z dvoudílné 20. epizody, vydáme ještě jednou do pravěku, tentokrát do střední doby kamenné - mezolitu. K jakým došlo změnám oproti paleolitu? Máme i z této doby na našem území bohaté doklady umění? Jak se tvarově proměnila štípaná kamenná industrie (pazourky)?

6. 3. 2024
Strana 1 z 2