facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Forum Radio

Forum Radio

V další epizodě Udržitelné Karlovky se zaměříme na populární téma udržitelného stravování. Společně s Danou Kapitulčinovou z COŽP UK probereme, jak se každý den rozhodnout, co si dát k jídlu a dbát přitom na šetrnost k životnímu prostředí.

16. 2. 2024

Jako první se v novém roce se potkáváme s hostem, který za námi dorazil až z Kalifornie. Tereza Omabuwa je absolventkou PedF UK a kariéra ji dovedla až na UCLA, kde se věnuje sociálním dopadům a udržitelnému rozvoji na tamějším Centre for Impact.

15. 1. 2024

Rok 2023 sice nepatřil pro Univerzitu Karlovu k nejsnazším, ale přesto zaznamenala mnoho úspěchů a neztratila nic z tolik potřebné vnitřní dynamiky. Výzkum, výuku i plnění třetí role UK hodnotí ve svém ohlédnutí úřadující rektorka Milena Králíčková. A co přeje univerzitě do následujícího roku? 

18. 12. 2023

Před Vánoci se v Udržitelné Karlovce potkáváme se Soňou Klepek Jonášovou, zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky tzv. INCIENu. Cirkulární ekonomika představuje inovativní přístup, jak efektivně a šetrně nakládat s přírodním bohatstvím. Klepek Jonášová hovoří o základních principech "cirkulárky".

15. 12. 2023

Projekty zahraniční spolupráce jak s Velkou Británií, tak Tchaj-wanem, Izraelem, Ukrajinou nebo africkými zeměmi charakterizuje a o jejich poslání v krátkodobém i dlouhodobém horizontu hovoří prorektorka pro zahraniční záležitosti Univerzity Karlovy Eva Voldřichová Beránková. Pořadem provází Martina Vrbová.

7. 12. 2023

V listopadu se v podcastu Udržitelná Karlovka vydáme na rektorát UK, kde pracuje Tereza Matyska Mičánková na Odboru veřejných zakázek. Matyska Mičánková se soustředí na odpovědné zadávání veřejných zakázek, a to jak v rovině environmentální, tak i sociální. 

27. 11. 2023

Říjnová epizoda Udržitelné Karlovky opět nahlédne do soutěže Map the System, které se zúčastnil čerstvý absolvent PřF UK Martin Žežulka. Martin se zabýval problematikou globálních produkčních sítí a rozkrýval jejich pozadí. Rozebereme, co tyto sítě představují a jaké potenciální problémy přinášejí. Podíváme se ale také na udržitelnost z pohledu Martinova oboru sociální geografie.

28. 10. 2023

In today’s podcast we delve into the complexities of managing a prestigious institution like Charles University. While the university has made significant strides, it's not without its share of challenges. Guest is Aleš Vlk, an expert in higher education policy, science policy, science popularisation, and research and development. He is arguably best known as the co-founder of Vedavyzkum.cz online science portal.

26. 10. 2023

Bez úzké mezinárodní spolupráce nejsou v současnosti kvalitní vzdělání a věda představitelné. Projekty internacionalizace UK přibližují Mgr. Ing. Martina Kotasová Ferreira, koordinátorka podpory internacionalizace a cizojazyčných studijních programů UK, a Ing. Lenka Henebergová, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. Pořad moderuje Martina Hynková Vrbová.

24. 10. 2023

Univerzita Karlova představuje svůj nový vizuální styl, který rozšiřuje možnosti prezentace fakult i dalších součástí. Koncept se poprvé uplatní na podzimních veletrzích vzdělávání. Jeho podobu, současné možnosti i další vývoj představují v diskusi prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy doc. Martin Vlach a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FTVS UK dr. Aleš Vlk. Moderuje Luboš Veverka.

3. 10. 2023
Strana 1 z 5