facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Horizont Evropa

Horizont Evropa

Horizont Evropa je podcast Národního informačního centra pro evropský výzkum při Technologickém centru Praha, ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty pomůžeme uspět na cestě k evropským výzkumným grantům. Přiblížíme Vám zajímavá témata z rámcových programů EU i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit.

Mezi hosty budou i úspěšní žadatelé, kterým se v rámcovém pragramu podařilo prosadit a nyní se rádi podělí o své nabyté zkušenosti.

Využití výsledků je důležitým požadavkem pravidel programu Horizont Evropa. Usnadnit by jej měla reforma transferu z dílny ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. V tomto dílu se dozvíte v čem reforma spočívá a jaké má mít dopady.

19. 4. 2024

Hostem podcastu byla Pavla Hubálková, která píše o vědě například pro magazín Univerzity Karlovy Forum nebo pro technologický magazín WIRED a je spoluautorkou první české knihy o komunikaci vědy. Říká, že komunikace vědy je nezbytnou součástí dnešního života a každý moderní vědec by měl chtít vědu komunikovat. Hledá příběhy ve světě vědy a staví mosty mezi vědci a laickou veřejností.

14. 3. 2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je svět zelený nebo jak vidí hlubokomořské ryby. Pro talentované vědce granty ERC představují nejen finanční a badatelskou svobodu, ale také příležitost vyniknout v mezinárodním měřítku.

21. 2. 2024

O wideningu nebo také rozšiřování účasti si s námi povídala Anna Vosečková, která je národní kontaktem pro tuto oblast v Technologickém centru Praha.

1. 2. 2024

Nedílnou součástí výzkumu financovaného z veřejných peněz se stávají principy otevřené vědy – Open Science. O podstatě, fungování i problémech otevřené vědy jsme si povídali s Jiřím Markem z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

10. 11. 2023

Cesta k excelenci vede přes granty Horizontu Evropa, které podporují mezinárodní a mezioborový výzkum. Touto cestou se vydal i Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN), který provádění mezioborového výzkumu na mezinárodní úrovni považuje za svoje poslání a jehož cílem je zařadit se mezi evropskou vědeckou špičku. Vize a poslání. Dvě slova jako klíč. Jaké jsou ty vaše?

20. 9. 2023

V knize Mluv jako TED se píše: “Nápady jsou platidlem 21. století. A jsou úplně demokratické. Mají je všichni. O jejich budoucnosti nerozhoduje, zda jsou lepší nebo horší, ale spíš jak, komu a kdy jsou odprezentované.” Horizont Evropa nabízí vědcům a výzkumníkům granty, díky kterým mohou být jejich myšlenky a nápady zrealizované. Na počátku vždy stojí projektový návrh, který dá myšlence pevné kontury.

29. 8. 2023

Když se Váš projekt dostane před hodnotitele, jde do tuhého. Jak hodnocení probíhá? Co hodnotelé berou v potaz a co ne? Jaká je role hodnotitelů? Jak uspět jako hodnotitel či hodnotitelka? To a mnohem více se dozvíte od Ivy Walterové, která má bohatou zkušenost z hodnocení i realizace evropských projektů.

31. 7. 2023

Koordinace a řízení evropských výzkumných projektů je výzvou a příležitostí zároveň. Jiří Bouchal z konzultační společnosti IS-Practice tuto výzvu přijal a už více než deset let figuruje v projektových konsorciích napříč Evropou jakožto koordinátorova pravá ruka. A není to obyčejná ruka, ale ruka s dotekem Midase. Projekty vede pevně ale s nadhledem. Své zkušenosti otevřeně sdílí. Přemýšlíte o koordinaci? Tento díl podcastu je určen právě vám!

21. 6. 2023

Není snadné porozumět iniciativě Nový evropský Bauhaus, se kterou se setkáte v Horizontu Evropa i jiných programech. Pomůže nám s tím Klára Černá z Technologického centra Praha. Od základního vysvětlení, přes historii, příklady českých projektů i způsoby zapojení. To a mnohem více Vás čeká v tomto díle.

26. 5. 2023
Strana 1 z 2