facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Středověk (jinak) trvá

Středověk (jinak) trvá

Patří památky výhradně minulosti? Je možné středověké artefakty vnímat jako svědectví „doby temna“, nebo nám naopak dávají poznat pestrost okolního světa? A co nám mohou říci o dnešním světě tady a teď? Jak dochází k manipulaci s dějinami a mají humanitní a společenské vědy šanci obstát v moderní, hypertechnologické společnosti? Nejen tyto, ale i další otázky představí historik umění Ivan Foletti a archeolog Jiří Macháček v novém podcastu Centra raně středověkých studií.

Dělat křesťanskou archeologii raného středověku na území dnešního Iráku se na první pohled může zdát jako hledání jehly v kupce sena. I archeolog Karel Nováček, host 44. dílu podcastu Středověk (jinak) trvá, do této oblasti původně přijel hledat islámské památky. Ke svému vlastnímu překvapení zde však místo toho objevil pozůstatky jedné z nejstarších křesťanských provincií vůbec.

4. 6. 2024

Zcela bez pozornosti médií se před pár lety udál významný archeologický nález. Nedaleko od Prahy, v bývalém středověkém hradišti Budeč - mimochodem přechodném domově svatého Václava - byl odkryt hromadný hrob. Kosti více než šedesáti statných mužů vykazující známky násilí nasvědčují, že na tomto místě došlo ke katastrofě. Jaký příběh stojí za touto tragickou událostí? Má masakr na svědomí kníže Boleslav, který se během své cesty za mocí nebál jít přes mrtvoly? A co nám o středověkém násilí může prozradit vizuální a literární tvorba?

21. 5. 2024

V roce 2023, po desítkách let občanských nepokojů a ozbrojených konfliktů je oblast Náhorního Karabachu definitivně připojena k Ázerbajdžánské republice. Z území, které bylo po tisíce let domovem arménské populace, v důsledku tohoto politického kroku i propuknuvšího násilí okamžitě prchá celé jeho původní obyvatelstvo. Proč před tím, co se v Náhorním Karabachu děje, svět zavírá oči? Proč média mlčí?

9. 5. 2024

Umění se vyvíjí od primitivnějšího k dokonalejšímu. Historická literatura a obrazy jsou přesným zrcadlem doby, ve které vznikly. A jakým mýtům o umění věříte vy? V 41. dílu podcastu Středověk (jinak) trvá kunsthistorik Ivan Foletti a archeolog Jiří Macháček rozbíjejí velmi rozšířené, ale často zcela zcestné představy o vývoji lidské civilizace a její vizuální kultury.

23. 4. 2024

Zakladatel dějin umění v Brně, odborník na architekturu raného novověku, ale také nejvěrnější fanoušek Zbrojovky Brno a především historik umění, jehož intelektuální záběr několikanásobně přesahuje jeho specializaci. To všechno je profesor Jiří Kroupa, host 40. dílu podcastu Středověk (jinak) trvá.

9. 4. 2024

Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy univerzity.

25. 3. 2024

Dokonce i v současném globalizovaném světě stále ještě existují místa, která jsou masovým turismem zcela nezasažená. A v nich poklady, které je oku běžného smrtelníka zapovězeno spatřit. Jakkoliv fantaskně to může znít, přesně takovým místem je Svanetie. Gruzínský region, před (agresivními) výdobytky západní civilizace důkladně střežený hradbou vysokých hor, ale i prastarými rodinnými klany, které si po staletí předávají klíče od svých kostelů a chrání klenoty skryté uvnitř.

11. 3. 2024

Používají křesťané pohanské nádobí? Co dělají pohanské motivy na křesťanských liturgických nádobách v 7. století? Přechod mezi antikou a středověkem, mezi pohanstvím a křesťanstvím, je pravděpodobně mnohem pozvolnější, než by se mohlo zdát z učebnic dějepisu. Své o tom ví náš dnešní host, Athanasios Sideris, archeolog specializující se na antické tepané předměty.

26. 2. 2024

Na východním břehu řeky Moravy, ztracený v polích mezi Českem a Slovenskem, stojí malebný kostelík svaté Margity. Kdo by si pomyslel, že tahle nenápadná stavba, dnes doslova uprostřed ničeho, byla kdysi součástí středověkého velkoměsta. Ještě donedávna to nenapadlo ani archeology, kteří na opačném břehu řeky od 50. let minulého století vykopali bezmála desítku kostelů.

12. 2. 2024

Existují středověké objevy, které nás nutí přehodnocovat naše současné stereotypy. Právě takovým nálezem jsou gombíky, malé kulaté šperky ukryté v hrobech velkomoravských elit. Ovšem nejen v hrobech žen, ale i v hrobech mužů. Co nám takové zjištění říká o genderových rolích v dobách předmoderních? A proč může být nebezpečné na některé fenomény minulosti aplikovat koncepty současnosti?

29. 1. 2024
Strana 1 z 5