facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Balast: V říši hudby

5. 12. 2022
Balast: V říši hudby

Leckým zapomenuté čtvrté patro hlavní budovy FF UK na Palachově náměstí schovává mimo jiné také Ústav hudební vědy. Nastražte uši, Balast se ve své dvacáté epizodě vydávává za hudbou. V hlavním rozhovoru to bude především hudba středověká. David Eben, přední český odborník na gregoriánský chorál, tematicky povypráví o adventní hudbě, ale také i o širším kontextu vzniku chorálu. Do jaké míry je role papeže Řehoře historickým mýtem? Jak chorál odráží dynamiku liturgického roku? A co u nás překvapuje zahraniční badatele?

Studentské perspektivy reprezentuje Kristýna Zítková, která představí málo známé postavy z italské opery, které se pohybují mezi komickými i vážnými polohami.

Seriály stálých hostů Marka Kettnera a Karla Srnského rozeberou hudbu každý pěkně po svém. Marek se zastaví u Theodora Adorna a u jeho pojímání hudby jako druhé přirozenosti. Karel se zas vydá se Šostakovičovou fotbalovou operou na zteč s buržoazií.