facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

INOVACAST: Střet zájmů se u akademických spinoffů v Česku neřeší

25. 1. 2023
INOVACAST: Střet zájmů se u akademických spinoffů v Česku neřeší

V pokračování diskuse Aleše Vlka a právníka Mateje Klimana v Inovacastu na téma spolupráce mezi akademií a průmyslem jsme se zaměřili především na praktické aspekty. Jaké dokumenty byste měli mít podepsané, ještě než začnete řešit konkrétní kroky? V čem se liší přístup ze stany vědce a firmy z pohledu zveřejňování výstupů výzkumu? A kde můžete v Česku získat finanční podporu pro výzkum?

„Setkal jsem se s desítkami příkladů, kdy se během spolupráce firmy a akademiena obou stranách prohluboval rozpor, protože si strany dopředu nedefinovaly, co nastane, v případě, že tato bude úspěšná,“ upozorňuje Matej Kliman. Diskuse se stočí i k velmi zajímavému tématu, jakým jsou akademické spinoffy a problematika střetu zájmů. „Až na výjimky není v Česku střet zájmů nijak právně upraven a prostředí je v tomto poměrně volné. Proto zde vnímáme rizika. Lepší je tedy si tento proces nastavit a řešit, co pro minimalizaci rizik můžeme udělat.“

Matej Kliman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblastech veřejné podpory a výzkumu a vývoje. V oblasti výzkumu a vývoje má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců z akademické sféry a soukromých firem.

Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů. Všechny Inovacasty naleznete na našem webu https://www.ncp40.cz/podcast. Sledujte nás na Twitteru nebo Linked-In. Jsme technologicky neutrální akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, a výzkumné organizace a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.