facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Středověk (jinak) trvá

Středověk (jinak) trvá

Patří památky výhradně minulosti? Je možné středověké artefakty vnímat jako svědectví „doby temna“, nebo nám naopak dávají poznat pestrost okolního světa? A co nám mohou říci o dnešním světě tady a teď? Jak dochází k manipulaci s dějinami a mají humanitní a společenské vědy šanci obstát v moderní, hypertechnologické společnosti? Nejen tyto, ale i další otázky představí historik umění Ivan Foletti a archeolog Jiří Macháček v novém podcastu Centra raně středověkých studií.

Na konci osmnáctého století bylo v okolí římského kláštera San Francesco di Paola objeveno několik desítek tepaných předmětů ze čtvrtého století, které do historie vstoupily jako „Esquilinský poklad“. Mezi nimi byla také stříbrná toaletní skříňka s výjevy pohanského božstva, portréty objednavatelů s nápisem „Secundus a Projecta žijí v Kristu“.

8. 8. 2022

 

Císařský palác v Konstantinpoli, Teodorichův palác v Ravenně nebo Pražský hrad – ve všech případech se jedná o známá, dnes třeba již ztracená panovnická sídla, která bývala dominantami městských panoramat a reprezentovala panovníkovu moc. S archeologem Jiřím Macháčkem a kunsthistorikem Ivanem Folettim se ale tentokrát přesuneme na jižní Moravu, do archeologické lokality Pohansko u Břeclavi. Zde byly objeveny pozůstatky opevněného komplexu, patrně velkomoravského velmožského dvorce a jednoho z hlavních sídel velkomoravských panovníků, která stále zůstávají z velké části záhadou.

25. 7. 2022

Ravenna. Dnes provinční severoitalské město, dříve proslulá pozdně antická metropole a hlavní město Západořímské říše. O dobách její největší slávy dnes svědčí řada pozoruhodných staveb, jejichž stěny zdobí zářící skleněné mozaiky. Jednou z nich je i kostel svatého Vitalia – San Vitale – v jehož presbytáři jsou dodnes k vidění mimo jiné portréty císaře Justiniána, který Ravennu dobývá kolem roku 540, a jeho ženy, císařovny Teodory.

11. 7. 2022

Archeologové a historikové umění – jedni vykopávají a druzí prodávají? První se hrabou v hlíně, zatímco ti druzí se věnují krásným a vznešeným věcem? To, co archeologii a dějiny umění bezesporu pojí, je zájem o artefakty, umělecká díla a jiné materiální pozůstatky. Ale lezou si někdy „do zelí“? A do jaké míry se navzájem potřebují? S jakými předsudky se tyto vědní obory musí vypořádat a je vůbec možné studovat minulost objektivně?

11. 7. 2022

Patří památky výhradně minulosti? Je možné středověké artefakty vnímat jako svědectví „doby temna“, nebo nám naopak dávají poznat pestrost okolního světa? A co nám mohou říci o dnešním světě tady a teď? Jak dochází k manipulaci s dějinami a mají humanitní a společenské vědy šanci obstát v moderní, hypertechnologické společnosti?

27. 6. 2022
Strana 5 z 5