facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

7. 2. 2024
Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

Uspokojivé využívání příležitostí pro koordinaci projektů určených ke snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací, relativní úspěch při získávání ERC grantů a větší úspěšnost při koordinaci projektů většího rozsahu zaměřené na výzkum a inovace (tzv. RIA a IA projektů) jsou klíčovými faktory, kterými se ČR v programu HE odlišuje od většiny ostatních widening zemí, a naopak se přibližuje k zemím s vyšším výzkumným a inovačním potenciálem.

Převzetí vedoucí role v projektu RP EU není pro výzkumnou organizaci nebo jednotlivce snadným úkolem. Je pravda, že koordinace takového projektu je spojena s odpovědností za jeho přípravu, vedením, dosažením stanovených cílů a zajištěním slíbených výstupů projektu. Zejména v souvislosti s konsorciálními projekty založenými na spolupráci mnoha partnerů z mnoha zemí je často zmiňováno, že koordinace výzkumného projektu s sebou přináší další administrativní zátěž a koordinující straně nabízí jen malý přínos. Z těchto důvodů dávají některé výzkumné subjekty přednost účastnit se projektů RP jen jako členové řešitelského konsorcia bez ambicí takový projekt řídit a vést.

Koordinace projektů se stává klíčovým aspektem české účasti v RP. Zatímco v 7. RP se české výzkumné týmy a jednotlivci účastnili projektů RP spíše jako členové řešitelských konsorcií, případně jako koordinátoři individuálně zaměřených projektů, závěr programu programu H2020 a zejména dosavadní průběh programu HE ukazují, že se situace pozvolna mění a české výzkumné instituce se ve vyšší míře pouštějí také do vedení větších konsorciálních projektů. Otázkou zůstává, zda jde skutečně o počátek nového a trvalého trendu v myšlení a vnímaní RP jako ideálního nástroje k prosazení vlastního výzkumu a myšlenek, které jsou podporovány zlepšujícími se manažerskými a koordinačními kapacitami a schopnostmi ve výzkumných institucích a rozvojem konzultačních a stimulačních nástrojů pro koordinátory projektů, nebo jde jen o souhru mimořádně příznivých okolností a nezměrného úsilí mimořádně agilních jedinců a výzkumných týmů.

Přestože se podílem koordinovaných projektů RP ČR postupně přibližuje vyspělým zemím EU, stále přetrvává potřeba většího počtu projektů RP pod vedením českých institucí a jednotlivců. ČR sice v počtu koordinátorů ve vztahu ke své výzkumné kapacitě postupně stahuje své manko z předchozích RP, ale za vyspělými státy EU i některými widening státy stále zaostává. Není pochyb o tom, že koordinace projektů RP poskytuje značný potenciál pro úspěšnější budoucnost ČR v RP. Čím větší bude počet projektů RP pod vedením českých koordinátorů, tím větší bude účast ČR v RP. Volání po větším zapojení ČR do RP by tedy nemělo ustávat. V ČR bychom se neměli zcela vzdávat akcí masovějšího charakteru pro začínající adepty účasti v RP, ale zároveň je nutné, aby aktivity všech odpovědných aktérů českého výzkumného prostoru cíleně a intenzivně směřovaly k podpoře skutečně perspektivních jednotlivců a výzkumných týmů.

 

Úplné znění včetně tabulek a grafů naleznete zde.

TC logo cz rgb nové

 

Autor: Daniel Frank, Technologické centrum Praha

Zdroj: Horizont Evropa