facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letos 17. listopadu vystoupili autoři podcastu Přepište dějiny na Národní třídě v rámci akce Korzo Národní. Řeč se točila o našem návratu do Evropy a hlavně o tom, jestli to nebyla jen iluze – jsme už skutečnými Evropany, byli jsme jimi vždycky, nebo to je nikdy nekončící proces, na kterém se musí nadále pracovat?

23. 11. 2022

Václav Kuna z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR vyvíjí nízkonákladový inovativní systém včasného varování před zemětřesením. Cena stávajícího varovného systému se totiž může vyšplhat až na miliony korun, a tak si ho některé země, kde mívá zemětřesení ničivé následky, nemohou dovolit. Aby byl systém levný, využívá principy IoT (Internet of Things) a dostupné elektroniky. Jak vědci takové řešení testují v Nepálu nebo na Haiti? Jak bude jednou fungovat v plném provozu? A jaké součástky jej tvoří?

22. 11. 2022

Jaké to je věnovat se v aktuální době Rusku? Jak bojuje proti dezinformační scéně, která na něj někdy útočí? A mají akademici přispívat do veřejné debaty mediálními výstupy? Hostem podcastu De Facto byl rusista a politolog z Institutu mezinárodních studií FSV UK Karel Svoboda.

22. 11. 2022

Co si představíte pod pojmem plužiny? Mají význam pro naší krajinu a lze pomoci s jejich ochranou? To prozradí dnešní host podcastu plného života. Docentka Kristina Janečková také zodpoví jak vypadá krajina ideální pro výcvik ceremoniálních koní a jaké stopy v naší krajině zanechal komunistický režim a jeho působení.

22. 11. 2022

Feminismus, sexuální obtěžování a gender - témata, která dost často rezonují společností. S Milenou Lenderovou z Fakulty filozofické jsme si proto popovídali o rozdílu mezi genderem a pohlavím, o ženách v politice a jejich názorech nebo také o postoji české společnosti k feminismu. Moderuje Tereza Karanská.

20. 11. 2022

Josif Vissarionovič Stalin byl mimořádně paranoidní diktátor. Paranoia ho provázela až do hrobu. Když 5. března 1953 Stalin zemřel, začalo se o příčině jeho smrti pochybovat. Co by udělal patolog, kdyby objevil Stalina ležícího nehybně na zemi? Jaké jsou významné milníky pro obor patologie? 

16. 11. 2022

Sociální geograf Petr Jehlička z Etnologického ústavu a Sociologického ústavu AV ČR zkoumá alternativní potravinové sítě, odolnost a potravinové systémy. Způsob, jak s půdou zacházíme, podle něj vede k pomalé, ale neúprosné destrukci. Proto hledá možnosti, jak čelit potravinovým a společenským krizím. Kolik sklizní nás ještě čeká při stávajícím modelu zemědělství?

16. 11. 2022

Listopad byl pro Karla Hynka Máchu osudový – narozeniny, svatba, vlastně pohřeb, všechno v jednom. Takže je super čas podívat se, jak jsme přepsali největšího českého romantika. A byl to vlastně romantik?

16. 11. 2022

This Thursday Czechs are marking the 33rd anniversary of the Velvet Revolution sparked when communist police brutally cracked down on students on 17 November 1989. Protests that erupted as a result swept the former regime from power and paved the way for a return to freedom and democracy. The once jailed dissident and playwright, Václav Havel, became Czechoslovakia’s first post-1989 president. How Czechs look back on those heady days now is the subject of today’s Forum Radio interview with well-known social historian Jakub Rakosník.

16. 11. 2022

Pro každého znamená Průmysl 4.0 něco jiného. Čím je pro Jiřího Jirkovského z VDT Technology, zjišťoval v dalším díle Inovacastu Aleš Vlk. „Průmysl 4.0 znamená nastavení nových principů, nové cesty, oproštění se od některých nástrojů. Dívám se na to z širšího pohledu, nejen na vlastní výrobu, ale na celý proces. Na infrastrukturu, která zajišťuje linku, která běží, na logistiku, aby bylo na lince z čeho vyrábět, na budovy, ve kterých je výroba umístěna.“

16. 11. 2022